niedziela, 17 kwietnia 2016

Zasoby edukacyjne do kształcenia w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych1. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne


2. Sieci gazowe
3. Sieci i węzły ciepłownicze

4. Roboty związane z montażem i remontem instalacji sanitarnych

5. Roboty związane z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

7. Roboty związane z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych